top of page
Image by LinkedIn Sales Solutions

Bewindvoerders

Hier treft u informatie aan welke belangrijk is voor bewindvoerders

Het OV-bedrijf en bewindvoerders

U als bewindvoerder wilt natuurlijk eerst verschillende zaken willen weten voordat er besloten wordt tot het betalen van een UVB.

Indien uw client een boete heeft ontvangen in het OV zal er aan de hand van een BRP controle kort na ontvangst van de boete een brief naar het adres worden verstuurd waar uw cliënt staat ingeschreven. Dus uw client ontvangt zowel in het OV als op het woonadres een zogeheten Uitstel Van Betaling (UVB). Dit is de ritprijs en een toeslag van € 50,00 voor het niet kunnen tonen van een vervoersbewijs. Uw client krijgt 14 dagen de tijd om dit bedrag te betalen. Wanneer uw client niet binnen 14 dagen betaald heeft zal de boete conform de wet met € 15,00 wettelijke administratiekosten worden verhoogd. Het is dus zaak op tijd te betalen of in contact te komen.

 

Indien u ons tijdig informeert dat u het bewind voor uw client voert, kunnen wij in ons systeem uw client een aparte opvolging geven zodat deze niet zelf continue herinnerd wordt. Ook kunnen wij na het ontvangst van het XXX ervoor zorgen dat alleen nieuwe boetes worden toegevoegd. U ontvangt dan bij een nieuwe boete deze automatisch in het postvak van uw client. Wij zorgen tevens voor een overzicht met de openstaande boetes.

 

Indien gewenst kunt u een kopie van de UVB zelf downloaden in het portaal. 

In het portaal treft u de volgende gegevens aan: 

  • De geldigheid van de boete: De bewindvoerder zal willen weten of de boete geldig is en of er geen fouten zijn gemaakt bij het uitvaardigen ervan.

  • De betalingsstatus: U wil natuurlijk weten hoeveel er nog betaald moet worden

  • Een overzicht met eventuele andere openstaande boetes. .

  • De gevolgen van niet betalen : U wilt natuurlijk weten welke gevolgen niet betalen van de boete zou hebben voor uw client.

  • De procedure van betalen: U wilt als bewindvoerder  hoe u de boete kunt betalen. 

  • Alternatieve oplossingen: De bewindvoerder zal willen weten of er alternatieven zijn voor het betalen van de boete.

  • Bezwaar: De bewindvoerder zal willen weten of er een mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen de boete.

Informatie vervoersmaatschappijen

Keolis Nederland B.V.

Betaalt u handmatig naar aanleiding van het bankrekeningnummer wat op het overzicht staat vermeld, s.v.p. het UVB nummer of de naam en geboortedatum van de reiziger vermelden.

bottom of page