top of page
Ontwerpen op een Tablet

Also outsource the fine handling? 

As a public transport company, it is important to help travelers pay for their UVBs easily and socially. This does not includenot only offering online payment options, but also dealing with administrators, debt counselors and making payment arrangements. OV-UVB takes care of all this work for you.

 

With our payment services you can relieve your public transport company, but the payments still arrive directly to the bank account of the public transport company. This way you can create payment convenience for your travelers and guarantee the follow-up of UVB's management in a socially responsible manner. This way you prevent travelers from having to deal with rising costs due to transfer to CJIB, collection agencies and bailiffs.

 

OV-UVB takes care of all this work for you.

Stappenplan

Ga naar de website van de vervoerder

  2.

Dien uw bezwaar in. Geef duidelijk aan waarom u de UVB onterecht vindt en recht op kwijtschelding heeft.

Beoordeling

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen. Het OV beoordeelt of u de UVB onterecht heeft ontvangen en kent mogelijk het (gedeeltelijke) bezwaar toe.

  4.

Lijn klein.png

1.

Betaal eerst uw UVB

Bezwaar wordt alleen van een betaalde UVB in behandeling genomen. Toegekende bezwaren worden direct terugbetaald.

3.

Voeg bewijsmateriaal toe

Voeg kopieën toe. Voeg zoveel mogelijk informatie toe waarmee het bezwaar aan u kan worden toegekend.

5.

Uitslag

U ontvangt de uitslag van de beoordeling. Indien uw bezwaar wordt gehonoreerd ontvangt u het bedrag terug op uw rekening.

bottom of page